Đèn Downlight

-36.75%
SL-D3DM5

SL-D3DM5

141.750 đ
105.000 đ

SL-D3DM5

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76mm - 110mm
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6500K
-24.5%
SL-D3T5

SL-D3T5

94.500 đ
70.000 đ

SL-D3T5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76mm - 110mm
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
-24.5%
SL-D3V5

SL-D3V5

94.500 đ
70.000 đ

SL-D3V5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76mm - 110mm
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
-31.5%
LV-D3T5

LV-D3T5

121.500 đ
90.000 đ

LV-D3T5

Đèn ốp trần

- Công suất: 5W

- Kích thước: ɸ 80mm - 120mm

- Chất liệu vỏ nhôm

- Ánh sáng: trắng (6000k)/vàng (2700K - 4200K)

-36.75%
SL1-D4DM5

SL1-D4DM5

141.750 đ
105.000 đ

SL1-D4DM5

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80mm - 120mm
 
- Ba chế độ ánh sáng (2700K-4200K-6500K) 
-31.5%
LV-D3V5

LV-D3V5

121.500 đ
90.000 đ

LV-D3V5

Đèn ốp trần

- Công suất: 5W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)

-42%
LV-D3DM5

LV-D3DM5

162.000 đ
120.000 đ

LV-D3DM5

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 5W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ba chế độ ánh sáng: (2700K - 4200K - 6000K)

SL-D4V5

SL-D4V5

Liên hệ

SL-D4V5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 76x110 (mm)

- Ánh sáng: vàng (4200K)

-24.5%
SL-D4T5

SL-D4T5

94.500 đ
70.000 đ

SL-D4T5

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 76x110 (mm)

- Ánh sáng: trắng ( 6000K)

-35%
SL-D4DM5

SL-D4DM5

135.000 đ
100.000 đ

SL-D4DM5

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 5W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 76x110 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6500K
-38.5%
SL-D3DM7

SL-D3DM7

148.500 đ
110.000 đ

SL-D3DM7

Đèn ốp trần đổi màu 
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K
-28%
SL-D3T7

SL-D3T7

108.000 đ
80.000 đ

SL-D3T7

Đèn ốp trần

- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
-28%
SL-D3V7

SL-D3V7

108.000 đ
80.000 đ

SL-D3V7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
-31.5%
LV-D3T7

LV-D3T7

121.500 đ
90.000 đ

LV-D3T7

Đèn ốp trần

- Công suất: 7W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)

-38.5%
SL1-D4DM7

SL1-D4DM7

148.500 đ
110.000 đ

SL1-D4DM7

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ba chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K

-28%
SL1-D4V7

SL1-D4V7

108.000 đ
80.000 đ

SL1-D4V7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K) 
-28%
SL1-D4T7

SL1-D4T7

108.000 đ
80.000 đ

SL1-D4T7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
-45.5%
LV-D3DM7

LV-D3DM7

175.500 đ
130.000 đ

LV-D3DM7

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 7W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)

- Ba chế độ ánh sáng: (2700K - 4200K - 6000K)

-31.5%
LV-D3V7

LV-D3V7

121.500 đ
90.000 đ

LV-D3V7

Đèn ốp trần

- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)

 

-38.5%
SL-D4DM7

SL-D4DM7

148.500 đ
110.000 đ

SL-D4DM7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K
-28%
SL-D4T7

SL-D4T7

108.000 đ
80.000 đ

SL-D4T7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
-28%
SL-D4V7

SL-D4V7

108.000 đ
80.000 đ

SL-D4V7

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 7W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
-38.5%
LV-D3T9

LV-D3T9

148.500 đ
110.000 đ

LV-D3T9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K) / trắng (6000K)
-35%
SL-D3V9

SL-D3V9

135.000 đ
100.000 đ

SL-D3V9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)
 
- Ánh sáng: vàng (4200K)
-47.25%
SL1-D4DM9

SL1-D4DM9

182.250 đ
135.000 đ

SL1-D4DM9

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)

- Chế độ ánh sáng: 2700K - 4200K - 6500K

-35%
SL1-D4V9

SL1-D4V9

135.000 đ
100.000 đ

SL1-D4V9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 100mm - 140mm

- Ánh sáng: trắng (6000K) / vàng (4200K)

-29.75%
SL1-D4T9

SL1-D4T9

114.750 đ
85.000 đ

SL1-D4T9

Đèn ốp trần
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: trắng (6000K)/ vàng (4200K)

-47.25%
SL-D3DM9

SL-D3DM9

182.250 đ
135.000 đ

SL-D3DM9

Đèn ốp trần đổi màu

- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6000K
-38.5%
LV-D3V9

LV-D3V9

148.500 đ
110.000 đ

LV-D3V9

Đèn ốp trần

- Công suất: 9W

- LED hạt: SMD 5730 

- Chất liệu vỏ: nhôm

- AC: 85V- 260V (nguồn IC)

- Kích thước ɸ 80x120 (mm)

- Ánh sáng: Trắng (6000K) / vàng (4200K)

-35%
SL-D3T9

SL-D3T9

135.000 đ
100.000 đ

SL-D3T9

Đèn ốp trần

- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100mm - 140mm
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
-47.25%
SL-D4DM9

SL-D4DM9

182.250 đ
135.000 đ

SL-D4DM9

Đèn ốp trần đổi màu
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100x140 (mm)
 
- Ba chế độ ánh sáng: 2700K-4200K-6500K
-35%
SL-D4V9

SL-D4V9

135.000 đ
100.000 đ

SL-D4V9

Đèn ốp trần 
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 100mm - 140mm
 
- Ánh sáng: trắng (6000K) / vàng (4200K)
-29.75%
SL-D4T9

SL-D4T9

114.750 đ
85.000 đ

SL-D4T9

Đèn ốp trần 
 
- Công suất: 9W
 
- LED hạt: SMD 5730 (Taiwan)
 
- Chất liệu vỏ: nhôm
 
- AC: 85V- 260V (nguồn IC)
 
- Kích thước: ɸ 80x120 (mm)
 
- Ánh sáng: trắng (6000K)
-38.5%
SL-D6T9

SL-D6T9

148.500 đ
110.000 đ

SL-D6T9

- Đèn ốp trần: 9W

- Led Cob-Taiwan Vỏ nhôm

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: trắng ( 6000K)

- Kích thước ɸ 80 x120 (mm)

-38.5%
SL-D6V9

SL-D6V9

148.500 đ
110.000 đ

SL-D6V9

- Đèn ốp trần: 9W

- Led Cob - 5730 Taiwan Vỏ nhôm

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: vàng (4200K)

- Kích thước ɸ 80 x120 (mm)

-58.8%
SL-D2V10

SL-D2V10

226.800 đ
168.000 đ

SL-D2V10

- Đèn ốp trần 10W,

- Led : Cob - Taiwan Vỏ nhôm .

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Kích thước ɸ 85 x 120 (mm)

- Ánh sáng: vàng

-58.8%
SL-D2T10

SL-D2T10

226.800 đ
168.000 đ

SL-D2T10

- Đèn ốp trần 10W,

- Led : Cob - Taiwan Vỏ nhôm .

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Kích thước ɸ 85 x 120 (mm)

- Ánh sáng: trắng

SL1-D4T12

- Đèn ốp trần, 12W, SMD : 5730 -TaiWan

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: trắng ( 6000K)

- Vỏ nhôm

SL1-D4V12

- Đèn ốp trần: 12W -TaiWan

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: vàng (4200K)

- Vỏ nhôm

SL-D4T12

- Đèn ốp trần: 12W

- AC: 85V- 260V(nguồn IC)

- Ánh sáng: trắng (6000k)

- Vỏ nhôm

Trang 1/2
1
TOP
084 898 5678

Văn phòng

© Bản quyền CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP VIỆT

Trụ sở chính: Số 10 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 48 Hàng Cháo, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 0913 285 933 - 037 896 6555 - 084.898.5678

Điện thoại: 0243.7471.458 

Email: vattuviet@gmail.com 

Website: http://solarvn.vn/ - http://sanxuatdenled.com/ - http://solarled.vn/

Kết nối