Bóng đèn LED đui xoáy

R63-E27V6

Công suất: 6W

Nhiệt độ màu: 3000-6000K

LV-E27V9

- Công suất : 9W / AC 110V - 220V  

- Kích thước : Đường kính 60mm, dài: 134mm  

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730  

- Đui xoáy E27  

- Chất liệu : Vỏ nhôm  

- Ánh sáng : Vàng 2700K

LV - E27T9

- Công suất : 9W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 60mm, dài: 134mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730

- Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm

- Ánh sáng :Trắng ( 6000K)

-17.5%
LV4 - E27M3

LV4 - E27M3

67.500 đ
50.000 đ

LV4 - E27M3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 39mm, dài: 73mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt 5730 - Taiwan

- Đui xoáy :E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng : Xanh, đỏ, tím…..

-15.75%
LV4 - E27V3

LV4 - E27V3

60.750 đ
45.000 đ

LV4 - E27V3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 39mm, dài: 73mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt 5730 - Taiwan

- Đui xoáy : E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng : Vàng (2700K, 4200K)

-15.75%
LV4 - E27T3

LV4 - E27T3

60.750 đ
45.000 đ

LV4 - E27T3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 39mm, dài: 73mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt 5730 - Taiwan

- Đui xoáy : E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

-10.5%
LV1 - E27T7

LV1 - E27T7

40.500 đ
30.000 đ

LV1 - E27T7

- Công suất : 7W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 75.mm, dài: 115mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730

- Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhựa, đui inox,có tản nhiệt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

-7%
LV1 - E27T3

LV1 - E27T3

27.000 đ
20.000 đ

LV1 - E27T3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 45 mm, dài: 90mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730 - Taiwan

- Đui xoáy: E27

- Chất liệu : Vỏ nhựa, đui Inox

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

LV - C35T2

- Công suất : 2W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 35 mm, dài: 105mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy: E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

-12%
LV - C35V2

LV - C35V2

47.000 đ
35.000 đ

LV - C35V2

- Công suất : 2W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 35 mm, dài: 105mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy: E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng (4000K)

LV - E14T2

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 27 mm, dài: 120mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi

- Đui xoáy : E14 Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

LV - E14V2

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V 

- Kích thước : Đường kính 27 mm, dài: 120mm 

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi 

- Đui xoáy : E14 Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt 

- Ánh sáng : Vàng (2700K)

-15.75%
LV - G45T2

LV - G45T2

60.750 đ
45.000 đ

LV - G45T2

- Công suất : 2W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 45 mm, dài: 75mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy: E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

-15.75%
LV - G45V2

LV - G45V2

60.750 đ
45.000 đ

LV - G45V2

- Công suất : 2W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 45 mm, dài: 75mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy: E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng (3000K)

-17.5%
LV5-E27M3

LV5-E27M3

67.500 đ
50.000 đ

LV5-E27M3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 50mm, dài: 106mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730-Taiwan,  Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng : Màu đỏ, hồng, xanh…..

-17.5%
LV5 - E27V3

LV5 - E27V3

67.500 đ
50.000 đ

LV5 - E27V3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 50mm, dài: 106mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730-Taiwan Đui xoáy : E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng : Vàng (2000K)

LV6-E27V3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 45mm, dài: 95mm

- Nguồn : IC, Led : Cob- Taiwan Đui xoáy : E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm - Đui Inox

- Ánh sáng : vàng: 3000K

-17.5%
LV - E14T3

LV - E14T3

67.500 đ
50.000 đ

LV - E14T3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 27 mm, dài: 120mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led Đui xoáy: E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

-17.5%
LV - E14V3

LV - E14V3

67.500 đ
50.000 đ

LV - E14V3

- Công suất : 3W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 27 mm, dài: 120mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led Đui xoáy: E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng (2700K)

-19%
LV - A60T4

LV - A60T4

74.000 đ
55.000 đ

LV - A60T4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 60 mm, dài: 105 mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy : E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K)

LV - A60V4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 60 mm, dài: 105 mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy : E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng (2700K, 4200k)

-16.8%
LV - C35T4

LV - C35T4

64.800 đ
48.000 đ

LV - C35T4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 35 mm, dài: 105mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy : E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng 6000K

-16.8%
LV - C35V4

LV - C35V4

64.800 đ
48.000 đ

LV - C35V4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 35 mm, dài: 105mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy : E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng 4000K

-17.5%
LV-E14V4

LV-E14V4

67.500 đ
50.000 đ

LV-E14V4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 27 mm, dài: 115mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led Đui xoáy: E14

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : 6500K - 4200K - 2700K

-19.25%
LV - G45T4

LV - G45T4

74.250 đ
55.000 đ

LV - G45T4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 45 mm, dài: 75mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi Đui xoáy: E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng 6000K

-19.25%
LV - G45V4

LV - G45V4

74.250 đ
55.000 đ

LV - G45V4

- Công suất : 4W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 45 mm, dài: 75mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi, Đui xoáy: E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng 3000K

-63%
LV - E27T30

LV - E27T30

243.000 đ
180.000 đ

LV - E27T30

- Công suất : 30W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 86mm, dài: 200mm

- Nguồn : IC, Led : Cob- Taiwan

- Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng :Trắng ( 6000K)

-47.25%
LV - E27T20

LV - E27T20

182.250 đ
135.000 đ

LV - E27T20

- Công suất : 20W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 89mm, dài: 160mm

- Nguồn : IC, Led : Cob- Taiwan - Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng :Trắng ( 6000K)

-47.25%
LV - E27V20

LV - E27V20

182.250 đ
135.000 đ

LV - E27V20

- Công suất : 20W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 89mm, dài: 160mm

- Nguồn : IC, Led : Cob- Taiwan - Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox Ánh sáng  vàng (2700K)

-70%
LV-E27M18

LV-E27M18

270.000 đ
200.000 đ

LV-E27M18

- Công suất : 18W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 86mm, dài: 200mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led - Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm, đui Inox

- Ánh sáng : Màu đỏ, xanh, hồng…..

-21%
LV2 - E27T18

LV2 - E27T18

81.000 đ
60.000 đ

LV2 - E27T18

- Công suất : 18W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 80mm, dài: 150mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730 - Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhựa, có tản nhiệt, lưới che côn trùng

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K), vàng (2700K)

-19.25%
LV2 - E27T15

LV2 - E27T15

74.250 đ
55.000 đ

LV2 - E27T15

- Công suất : 15W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 80mm, dài: 150mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730 - Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhựa, có tản nhiệt , lưới che côn trùng

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K), vàng (2700K)

-12.25%
LV1 - E27T9

LV1 - E27T9

47.250 đ
35.000 đ

LV1 - E27T9

- Công suất : 9W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 80mm, dài: 125mm

- Nguồn : IC, Led : dạng hạt led 5730, Đui xoáy E27

- Chất liệu : Vỏ nhựa, đui inox, có tản nhiệt

- Ánh sáng : Trắng ( 6000K), vàng (2700K)

-35%
LV6 - E27T9

LV6 - E27T9

135.000 đ
100.000 đ

LV6 - E27T9

- Công suất: 9W / AC 110V - 220V

- Kích thước: Đường kính 65mm, dài: 140mm

- Nguồn :IC, Led : Cob- Taiwan, Đui xoáy: E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm - Đui Inox

- Ánh sáng : trắng : 6000K

-35%
LV6 - E27V9

LV6 - E27V9

135.000 đ
100.000 đ

LV6 - E27V9

- Công suất: 9W / AC 110V - 220V

- Kích thước: Đường kính 65mm, dài: 140mm

- Nguồn :IC, Led : Cob- Taiwan, Đui xoáy: E27

- Chất liệu : Vỏ nhôm - Đui Inox

- Ánh sáng : vàng: 2700K - 4200K

-49%
LV - G125T8

LV - G125T8

189.000 đ
140.000 đ

LV - G125T8

- Công suất : 8W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 125 mm, dài: 180 mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi, Đui xoáy: E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Trắng 6000K

-49%
LV - G125V8

LV - G125V8

189.000 đ
140.000 đ

LV - G125V8

- Công suất : 8W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 125 mm, dài: 180 mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi, Đui xoáy: E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng : Vàng 2700K

-43.75%
LV - G95V8

LV - G95V8

168.750 đ
125.000 đ

LV - G95V8

- Công suất : 8W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 95 mm, dài: 130 mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi, Đui xoáy : E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng :  Vàng 2700K

-43.75%
LV - G95T8

LV - G95T8

168.750 đ
125.000 đ

LV - G95T8

- Công suất : 8W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 95 mm, dài: 130 mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi, Đui xoáy : E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng :  Trắng 6000K

-43.75%
LV - G64V8

LV - G64V8

168.750 đ
125.000 đ

LV - G64V8

- Công suất : 8W / AC 110V - 220V

- Kích thước : Đường kính 64 mm, dài: 145mm

- Nguồn : IC, Led : dạng sợi, Đui xoáy : E27

- Chụp bảo vệ : Thủy tinh trong suốt

- Ánh sáng :  Vàng 2700K

Trang 1/2
1
TOP
084 898 5678

Văn phòng

© Bản quyền CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP VIỆT

Trụ sở chính: Số 10 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 48 Hàng Cháo, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

Hotline: 0913 285 933 - 037 896 6555 - 084.898.5678

Điện thoại: 0243.7471.458 

Email: vattuviet@gmail.com 

Website: http://sanxuatdenled.com/ - http://solarled.vn/http://ngoinangluongmattroi.vn/

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP VIỆT được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 2011, Giấy phép kinh doanh số: 0105375662 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội Cấp.